เกี่ยวกับเรา

ผมก็แค่คนธรรมดาคนหนื่ง ไม่มีความแน่นอนของชีวิต  ทำอะไรไปเลื่อย  ไม่ค้นพบเป้าหมายของตัวเองที่แท้จริงเสียที ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตจะไปสิ้นสุดลงที่ไหน