เกมส์ทายเสียงคอร์ดกีต้าร์ All Key


loading...

ผู้ทำคะแนนสูงสุด 100 อันดับ

# ชื่อ คะแนน เวลา Key
1 Bug 129 1 นาที 50 วินาที C
2 Tar 12 0 นาที 38 วินาที C
3 Tar 11 0 นาที 33 วินาที C
4 Pp 11 5 นาที 17 วินาที C
5 TLE 10 0 นาที 19 วินาที C
6 TLE 10 0 นาที 19 วินาที C
7 TLE 10 0 นาที 20 วินาที C
8 TLE 10 0 นาที 20 วินาที C
9 TLE 10 0 นาที 21 วินาที C
10 tle 10 0 นาที 21 วินาที C
11 TLE 10 0 นาที 21 วินาที C
12 tle 10 0 นาที 21 วินาที C
13 TLE 10 0 นาที 21 วินาที C
14 TLE 10 0 นาที 21 วินาที C
15 tle 10 0 นาที 21 วินาที C
16 TLE 10 0 นาที 22 วินาที C
17 TLE 10 0 นาที 22 วินาที C
18 tle 10 0 นาที 22 วินาที C
19 TLE 10 0 นาที 23 วินาที C
20 Stacker 10 0 นาที 23 วินาที C
21 TLE 10 0 นาที 23 วินาที C
22 TLE 10 0 นาที 23 วินาที C
23 TLE 10 0 นาที 23 วินาที C
24 tle 10 0 นาที 24 วินาที C
25 Stacker 10 0 นาที 24 วินาที A
26 TLE 10 0 นาที 24 วินาที C
27 11 10 0 นาที 24 วินาที C
28 Stacker 10 0 นาที 25 วินาที G
29 Stacker 10 0 นาที 25 วินาที G
30 tle 10 0 นาที 25 วินาที C
31 Stacker 10 0 นาที 25 วินาที D
32 tle 10 0 นาที 26 วินาที C
33 Stacker 10 0 นาที 26 วินาที F
34 brookY 10 0 นาที 27 วินาที C
35 tle 10 0 นาที 28 วินาที C
36 BrookY 10 0 นาที 30 วินาที G
37 Stacker 10 0 นาที 31 วินาที E
38 BrookY 10 0 นาที 31 วินาที D
39 BrookY 10 0 นาที 32 วินาที C
40 BrookY 10 0 นาที 33 วินาที F
41 BrookY 10 0 นาที 34 วินาที A
42 BrookY 10 0 นาที 34 วินาที B
43 BrookY 10 0 นาที 35 วินาที E
44 GG 10 0 นาที 35 วินาที C
45 Ayther 10 0 นาที 37 วินาที C
46 Singto 10 0 นาที 39 วินาที C
47 GG 10 0 นาที 39 วินาที G
48 10 0 นาที 40 วินาที C
49 ิิionian 10 0 นาที 41 วินาที G
50 GG 10 0 นาที 41 วินาที C
51 10 0 นาที 41 วินาที F
52 Stacker 10 0 นาที 41 วินาที B
53 TON 10 0 นาที 42 วินาที C
54 eiei 10 0 นาที 45 วินาที C
55 GG 10 0 นาที 47 วินาที C
56 BrookY 10 0 นาที 49 วินาที B
57 10 0 นาที 49 วินาที C
58 T 10 0 นาที 58 วินาที D
59 Tar 10 1 นาที 06 วินาที C
60 BrookY 10 1 นาที 06 วินาที Db
61 plus 10 1 นาที 13 วินาที C
62 Me 10 1 นาที 15 วินาที C
63 sira 10 1 นาที 33 วินาที C
64 Arm 10 2 นาที 02 วินาที C
65 พลอย 10 2 นาที 12 วินาที G
66 .pp 10 3 นาที 00 วินาที C
67 Pp 10 3 นาที 58 วินาที C
68 อาท 10 4 นาที 27 วินาที D
69 tle 9 0 นาที 20 วินาที C
70 tle 9 0 นาที 24 วินาที C
71 tle 9 0 นาที 25 วินาที C
72 แมคคาทรอนิคส์ 9 0 นาที 36 วินาที C
73 9 0 นาที 47 วินาที C
74 โจ๊ะๆ 9 1 นาที 10 วินาที C
75 9 1 นาที 18 วินาที C
76 แมคคาทรอนิคส์ 9 1 นาที 41 วินาที C
77 Shark97 9 2 นาที 02 วินาที C
78 Stacker 8 0 นาที 28 วินาที C
79 sira 8 0 นาที 38 วินาที C
80 ionian 8 0 นาที 43 วินาที A
81 เอิร์น 8 0 นาที 57 วินาที C
82 กวางหล่ออออ 8 0 นาที 59 วินาที C
83 Exjoobmam 8 1 นาที 26 วินาที C
84 พลัส 8 1 นาที 41 วินาที C
85 Arm 8 1 นาที 51 วินาที A
86 แมคคาทรอนิคส์ 8 2 นาที 10 วินาที C
87 pond 8 2 นาที 10 วินาที C
88 กอฟท์ 8 2 นาที 29 วินาที C
89 .pp 8 27 นาที 17 วินาที C
90 บอ้ 8 4 นาที 19 วินาที G
91 รร 8 55 นาที 25 วินาที C
92 กวางหล่ออออ 7 0 นาที 32 วินาที C
93 ครับ 7 1 นาที 13 วินาที C
94 ฟีม 7 1 นาที 14 วินาที C
95 รวย 7 3 นาที 22 วินาที C
96 บอ้ 7 3 นาที 28 วินาที C
97 อาท 7 3 นาที 47 วินาที D
98 Tar 6 1 นาที 13 วินาที C
99 นาย 6 1 นาที 16 วินาที C
100 เอ็ม 6 1 นาที 19 วินาที C